VnSAT Logo
Object reference not set to an instance of an object.: SELECT top 6 * FROM tblNewsDetail where N_NGONNGU=0 AND N_ANHMINHHOA<>'' AND N_ACTIVE=1 ORDER BY N_NGAYTHANG DESC, N_ID DESC
10 | 05 | 2021
Niên vụ 2021, vùng dứa xã Cư Drăm, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã mở rộng diện tích lên trên 600 ha, song người dân hết sức lo lắng khâu tiêu thụ.
06 | 05 | 2021
3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt gần 966,72 triệu USD, tăng 8,7%.
06 | 05 | 2021
Thứ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết, ông Hồ Quang Cua muốn nhượng lại bản quyền và Bộ sẽ tính nguồn tiền, xin phép Chính phủ mua lại.
05 | 05 | 2021
Tập đoàn PAN và doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí vừa đạt thỏa thuận hợp tác về việc ủy quyền đại diện làm thủ tục bảo hộ nhãn hiệu gạo ST24 và ST25 tại các thị trường quốc tế trọng điểm về xuất khẩu gạo thương hiệu. Bà Nguyễn Thị Trà My, CEO Tập đoàn PAN khẳng định mục tiêu của việc ủy quyền làm thủ tục bảo hộ là nhằm gìn giữ và phát triển nhãn hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường quốc tế.
Xem Thêm
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent Lb Bộ tài chính NewYork 7-5-2021 150 6.34
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính Miền Nam 4-5-2021 1,449 0
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 7-5-2021 1,538 4.42
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 4-5-2021 490 0
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 4-5-2021 485 0
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 4-5-2021 500 0
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 4-5-2021 495 0
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 18,000 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 15,000 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 16,200 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 20,000 20
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 24,000 0
Gạo sóc Thái VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 17,000 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 14,000 0
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 5-5-2021 13,500 -11.11
Gạo thơm Đài Loan VND kg AGROINFO An Giang 7-5-2021 20,000 0
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm