VnSAT Logo
08 | 04 | 2021
Theo EVFTA, Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cơ chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hoặc cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi thấy thích hợp, áp dụng đối với tất cả hàng hóa, trong đó có sản phẩm rau quả.
06 | 04 | 2021
Theo Bộ NN&PTNT vụ lúa Đông Xuân năm nay nông dân vẫn trúng mùa, giá lúa ở mức cao đảm bảo có lãi
Xem Thêm
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent Lb Bộ tài chính Cả nước 9-4-2021 127 3.67
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính Miền Nam 9-4-2021 1,410 0
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 9-4-2021 1,349 -0.07
Cà phê vối nhân xô VND kg AGROINFO An Giang 3-4-2021 32,000 0
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 9-4-2021 505 0
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 9-4-2021 500 0
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 9-4-2021 500 0
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 9-4-2021 510 0
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 18,000 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 15,000 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 16,200 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 16,000 0
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 24,000 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 7-4-2021 15,000 10
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 6-4-2021 13,500
Gạo thành phẩm 10% VND kg Bộ tài chính An Giang 6-4-2021 11,500
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm