VnSAT Logo
16 | 06 | 2021
EU vừa phân bổ thực thi hạn ngạch thuế quan dành cho 80.000 tấn gạo Việt Nam xuất khẩu vào khu vực này theo Hiệp định EVFTA, bắt đầu từ đầu năm sau.
14 | 06 | 2021
Sự chênh lệch lớn về giá giữa gạo Ấn Độ và Việt Nam dẫn đến tình trạng gian lận, giả mạo xuất xứ, gây ảnh hưởng đến uy tín gạo xuất khẩu của Việt Nam.
Xem Thêm
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent Lb Bộ tài chính NewYork 17-6-2021 151 -4.96
Cà phê Robusta VND kg AGROINFO An Giang 10-6-2021 33,300 -0.6
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 17-6-2021 1,600 -0.69
Cà phê vối nhân xô VND kg AGROINFO Đăk Lăk 17-6-2021 34,600 1.45
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 14-6-2021 485 -1.03
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 14-6-2021 480 -1.04
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 14-6-2021 484 3.93
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 14-6-2021 485 -1.03
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 17,000 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 14,000 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 16,200 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 20,000 0
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 17,000 0
Gạo sóc Thái VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 17,000 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 17-6-2021 14,000 0
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 15-6-2021 13,500 -11.11
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm