VnSAT Logo
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent Lb Bộ tài chính NewYork 8-3-2021 132 -0.49
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính Miền Nam 8-3-2021 1,523 0
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 8-3-2021 1,406 -1.42
Cà phê vối nhân xô VND kg AGROINFO Đăk Lăk 4-3-2021 31,500
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 8-3-2021 505 0
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 8-3-2021 500 0
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 8-3-2021 560 0
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 8-3-2021 510 0
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 19,500 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 16,000 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 16,200 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 16,000 0
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 24,000 0
Gạo sóc Thái VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 20,500 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 8-3-2021 16,400 0
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 3-3-2021 15,000 10
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm