VnSAT Logo
24 | 11 | 2020
Xuất khẩu gạo trở thành điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng đáng kể về giá trị trong gần 11 tháng qua, đặc biệt, gạo Việt xuất khẩu được giá nhờ chất lượng gạo được nâng cao.
16 | 11 | 2020
Ngành lúa gạo Thái Lan có giá trị 6 tỉ USD mỗi năm và gần 50% trong số đó là xuất khẩu. Nhưng thiếu các giống gạo mềm đang gia tăng thêm sức ép cho ngành xuất khẩu gạo của quốc gia này.
13 | 11 | 2020
Ngày 30/10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2020/TT-BTC về việc Ban hành qui chuẩn kĩ thuật quốc gia đối thóc tẻ dự trữ quốc gia.
Xem Thêm
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent kg AGROINFO NewYork 27-11-2020 117 1.07
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính Miền Nam 27-11-2020 1,501 0
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 27-11-2020 1,376 0.8
Cà phê vối nhân xô VND kg AGROINFO Đăk Lăk 25-11-2020 32,500 -0.92
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 27-11-2020 495 0
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 27-11-2020 490 0
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 27-11-2020 485 0
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 27-11-2020 500 0
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 19,500 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 15,000 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 16,500 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 16,000 0
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 23,000 0
Gạo sóc Thái VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 17,500 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 27-11-2020 14,500 0
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 24-11-2020 13,500 0
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm