VnSAT Logo
Biến Động
Thị Trường Hàng Hoá
Mặt hàng Loại tiền ĐVT Nguồn Thị trường Ngày Giá Thay đổi(%)
Cà phê Arabica cent Lb Bộ tài chính NewYork 16-10-2020 110 -0.46
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính Miền Nam 16-10-2020 1,431 0
Cà phê Robusta USD tấn Bộ tài chính London 16-10-2020 1,276 2.04
Cà phê vối nhân xô VND kg AGROINFO Đăk Lăk 2-10-2020 31,500 -0.32
Gạo 15% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 16-10-2020 465 0
Gạo 25% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 16-10-2020 460 0
Gạo 5% tấm Thái lan USD tấn Bộ tài chính Thailand 16-10-2020 475 0
Gạo 5% tấm VN USD tấn Bộ tài chính Cả nước 16-10-2020 470 0
Gạo Hương Lài VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 19,200 0
Gạo Jasmine VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 15,500 0
Gạo Nàng hương VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 16,500 0
Gạo Nàng nhen VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 16,000 0
Gạo Nhật VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 23,000 0
Gạo sóc Thái VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 17,500 0
Gạo sóc thường VND kg AGROINFO An Giang 15-10-2020 14,500 0
Gạo tẻ thường VND kg Bộ tài chính Hà Nội 13-10-2020 13,500 0
Xem Thêm
Bản đồ lúa gạo
Xem Thêm
Bản đồ cà phê
Xem Thêm