GIỚI THIỆU

Trong giai đoạn 2016-2020, với sự hỗ trợ của dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT), Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã xây dựng và duy trì hiệu quả một chuyên trang tại địa chỉ http://thitruongnongsan.gov.vn để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các tác nhân trong quá trình quản lý và hoạch định chiến lược sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gắn với các ngành hàng gạo và cà phê. Đây là hệ thống lưu trữ trực tuyến luôn cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, thị trường, giá cả, thông tin doanh nghiệp, chính sách từ các nguồn tin tức và dữ liệu chính thống cùng mạng lưới cộng tác viên ở các tỉnh và đội ngũ chuyên gia phân tích thông tin thị trường. Sau 5 năm triển khai thành công hoạt động, đã có hơn 33.744 lượt truy cập trang website, 380 bản tin phân tích hàng tuần, 88 bản tin phân tích thị trường hàng tháng, 22 bản tin phân tích thị trường hàng quý, 6 Báo cáo phân tích thị trường hàng năm, 29 Báo cáo phân tích chuyên sâu, 2.675 tin nhắn (SMS) về giá và thông tin biến động thị trường gạo, cà phê được gửi tới người dùng. Đối tượng người sử dụng thông tin từ trang website cũng rất đa dạng bao gồm: (i) cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước (Bộ NN và PTNT, Bộ Công thương, các Sở NN và PTNT, sở Công thương ở các địa phương vùng dự án) chiếm 34%; (ii) các doanh nghiệp, HTX sản xuất và kinh doanh gạo, cà phê 41%; (iii) các nhóm đối tượng khác (nông dân, nhà nghiên cứu, chuyên gia, tổ chức quốc tế) chiếm 25%.

Trên cơ sở tiếp nối các kết quả đã có sau 5 năm triển khai cũng như khắc phục những hạn chế do thiếu các thông tin cập nhật, chính xác và bao quát về ngành hàng rau quả, một trong các ngành hàng chủ lực phát triển của Việt Nam, tại Quyết định số 754/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Duy trì trang web và mở rộng hệ thống thông tin thị trường cho một số ngành hàng nông sản chiến lược – gạo, cà phê và rau quả”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã được Bộ trưởng Bộ NN và PTNT giao nhiệm vụ Duy trì trang web và mở rộng hệ thống thông tin thị trường cho một số ngành hàng nông sản chiến lược – gạo, cà phê và rau quả - giai đoạn 2021-2023 ngay khi hoạt động dự án VnSAT kết thúc, nhằm (1) tiếp tục duy trì cung cấp thông tin thị trường của 2 ngành hàng gạo và cà phê, đồng thời (2) mở rộng thu thập, phân tích thông tin thị trường của ngành hàng rau quả.

Sau 2 giai đoạn thực hiện kể từ 2016 tới nay, thông tin và dữ liệu về 3 ngành hàng nông sản chiến lược của Việt Nam là lúa gạo, cà phê và rau quả đã được xây dựng thành một hệ thống thông tin toàn diện, chi tiết và luôn được cập nhật. Cùng với việc luôn cập nhật đầy đủ các dữ liệu từ hệ thống thông tin lên trang web, trang web đã luôn được lưu tâm theo dõi để nâng cấp các tính năng quản trị, cập nhật chức năng hiển thị và tra cứu dữ liệu và làm mới giao diện nhằm tối ưu hóa và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho người dùng. Việc định kỳ cung cấp các bản tin hàng tuần, hàng tháng và báo cáo phân tích hàng quý và hàng năm tới người đọc qua email và trực tuyến trên website trong hơn 7 năm qua đã hình thành thông lệ đón nhận thông tin của các đông đảo cá nhân từ các cơ quan hữu quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới các cộng tác viên ở các tỉnh để thu thập và cập nhật thông tin về ngành hàng gạo, cà phê và rau quả được hình thành, phối hợp thực hiện qua các năm cũng đã mang đến một nguồn thông tin vô cùng thực tiễn, kịp thời và có giá trị mà không dễ dàng tiếp cận và có được từ các nghiên cứu hay khảo sát thông thường. 

Căn cứ vào những kết quả, thành công, ý nghĩa thực tiễn mà trang web và hệ thống thông tin thị trường của 3 ngành hàng này mang lại cũng như căn cứ vào vai trò nòng cốt của 3 ngành hàng này trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp hiện tại, Vụ Hợp tác Quốc tế phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Duy trì và mở rộng trang web và hệ thống thông tin thị trường cho một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả” trong nhưng năm tiếp theo. HIện nay, hệ thống thông tin thị trường cho 3 ngành hàng vẫn đang được tiếp tục cập nhật và nâng cấp để cung cấp các thông tin mới nhất, các tin tức được phân tích, dự báo và cảnh báo rủi ro phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo Bộ, chính quyền các địa phương, hỗ trợ cho doanh nghiệp, HTX và người nông dân trong kinh doanh, sản xuất hiệu quả nhất, ứng phó với những rủi ro về thị trường. Mục tiêu trong tương lai của hệ thống là sẽ duy trì tính bền vững của hệ thống thông tin về 3 ngành hàng chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam, không chỉ cho sản xuất, thương mại mà còn phục vụ xuất khẩu, vốn là mục tiêu chú trọng trong các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.