VnSAT Logo

EU vừa phân bổ thực thi hạn ngạch thuế quan dành cho 80.000 tấn gạo Việt Nam xuất khẩu vào khu vực này theo Hiệp định EVFTA, bắt đầu từ đầu năm sau.

Sự chênh lệch lớn về giá giữa gạo Ấn Độ và Việt Nam dẫn đến tình trạng gian lận, giả mạo xuất xứ, gây ảnh hưởng đến uy tín gạo xuất khẩu của Việt Nam.