VnSAT Logo

DỮ LIỆU CHÍNH SÁCH

Hiện các trường
NgànhTên văn bảnĐính kèm
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 8368:2010 về Gạo nếp trắngTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 8371:2010 về Gạo lậtTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7983:2008 về gạo – xác định tỷ lệ thu hồi tiềm năng từ thóc và từ gạo lậtTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1643:2008 về gạo trắng - phương pháp thửTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 11510:2016 (ISO 11747:2012) về Gạo - Xác định khả năng chịu ép đùn của hạt sau khi nấuTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 8369:2010 về Gạo trắng – Xác định độ bền gelTải file
Lúa gạoQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với gạo do Bộ Tài chính ban hànhTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5644:2008 về gạo trắng - yêu cầu kỹ thuậtTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 8373:2010 về Gạo trắng – Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểmTải file
Lúa gạoTiêu chuẩn quốc gia TCVN 8372:2010 về Gạo trắng – Xác định tỷ lệ trắng trong, trắng bạc và độ trắng bạcTải file
Hiển thị trang thứ   của 6 Trang (55 bản ghi)