Nông dân tại Việt Nam đã bán 60 - 70% lượng cà phê của họ đã thu hoạch trong niên vụ 2018-19 (bắt đầu từ ngày 1/10/2018).
Một thương nhân tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất của quốc gia cho biết “doanh số bán đang chậm lại do nông dân phàn nàn gía quá thấp hiện nay”.
Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê với giá 31.900 - 33.300 đồng/kg trong ngày 21/3/2019 so với giá 31.900 - 33.700 đồng/kg trong tuần trước. Thương nhân này bổ sung thêm “họ đang kiềm chế bán tiếp do giá hiện nay chỉ cao hơn chút ít chi phí sản xuất”.
Thương nhân khác cho biết giá thấp cũng không khuyến khích nông dân tưới cho cây cà phê của họ khi hạn hán đang diễn ra ở khu vực này.
Thương nhân thứ hai này cho biết “còn quá sớm để nói liệu hạn hán sẽ gây thiệt hại cho sản lượng niên vụ tới hay không, vì nếu trời mua khi cây đang nở hoa sau hạn hán, sẽ hoàn hảo cho vụ năm tới”.
Các thương nhân tại Việt Nam đã chào cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức trừ lùi 55 - 60 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5 trên sàn ICE, một tuần trước mức trừ lùi là 50 USD/tấn.
Tại Indonesia, các nguồn cung cấp từ một vụ phụ tại miền nam Sumatra đã đưa ra thị trường trong khi dự kiến khoảng tháng 4/2019.
 
Một thương nhân tại tỉnh Lampung thuộc Sumatra cho biết trong tuần này nguồn cung cấp tăng 10 - 15% so với tuần trước.
Mức cộng đối với cà phê robusta loại 4, 80 khiếm khuyết ổn định trong tuần trước tại 70 - 80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5.