VnSAT Logo
Dữ trữ cà phê Hiệp hội Cà phê Xanh giảm 261.353 bao (12%) vào tháng 10 so cùng kỳ năm ngoái

15 | 11 | 2018

Hiệp hội Cà phê Xanh Hoa Kỳ (GCA) đã ra báo cáo về chỉ số trong tháng vào ngày thứ 5, 15 tháng 11 năm 2018 sau khi thị trường đóng cửa.

Hiệp hội Cà phê Xanh Hoa Kỳ (GCA) đã ra báo cáo về chỉ số trong tháng vào ngày thứ 5, 15 tháng 11 năm 2018 sau khi thị trường đóng cửa.

Cụ thể, khối lượng cà phe etoonf kho tại tất cả các cảng của Hoa Kỳ đạt 6.176.867 bao tính đến ngày 31.10.

Khối lượng này giảm 261.353 bao, tương đương mức giảm 4,05% so với tháng trước, hay giảm 858.146 bao (tương đương giảm 12,2%) so với cùng kỳ 2017.

Khối lượng tồn kho trung bình tháng 10 trong 5 năm qua là 6.273.711 bao.

Cảng

Đến 31/10/2018

Đến 30/9/2018

Thay đổi

New York

1,724,166

1,847,813

(123,647)

New Orleans/Baton Rouge

655,375

676,952

(21,577)

Jacksonville

384,500

419,000

(34,500)

Miami

130,445

140,275

(9,830)

Houston

646,995

680,581

(33,586)

Laredo

24,516

27,000

(2,484)

San Francisco

754,124

789,982

(35,858)

Norfolk

379,216

377,138

2,078

Philadelphia

0

0

Pacific Northwest

440,788

441,887

(1,099)

Los Angeles/Long Beach

153,156

160,349

(7,193)

Baltimore

481,014

503,841

(22,827)

South Carolina

402,572

373,402

29,170

Tổng USA

6,176,867

6,438,220

(261,353)

Theo Hiệp hội Cà phê Xanh

 

 

Theo comunicaffe