VnSAT Logo
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 1/2017

21 | 02 | 2017

Giữa tháng 2/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 1/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 66.627 bao bao so với cuối tháng 12/2016:

 

Cảng Đến 31/1/2017 Đến 31/12/2016 Thay đổi
New York 1.844.137 1.789.520 54.617
New Orleans 670.340 716.103 -45.763
Jacksonville 411.000 387.000 24.000
Miami 102.326 103.461 -1.135
Houston 636.075 627.926 8.149
Laredo 31.518 36.845 -5.327
San Francisco 716.198 736.162 -19.964
Norfolk 480.255 464.964 15.291
Philadelphia 16.873 21.398 -4.525
Seattle/Tacoma 344.385 345.744 -1.359
Los Angeles/Long Beach 193.183 189.241 3.942
Baltimore 603.717 601.793 1.924
South Carolina 272.760 235.983 36.777
Tổng Mỹ 6.322.767 6.256.140 66.627

 

Theo Green Coffee Association