VnSAT Logo
Tiến tới hình thành hệ thống thông tin chính thức về ngành hàng cà phê

30 | 05 | 2019

Ngày 23-5, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội thảo công bố kết quả thí điểm hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê.

Theo Cục Trồng trọt, để hướng tới nền nông nghiệp 4.0, trong năm 2017, Bộ NN&PTNT cùng đại diện Sở NN&PTNT một số tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng cà phê và tổ chức Diễn đàn Cà phê toàn cầu (GCP) đã cùng các đối tác xác định, Việt Nam cần thí điểm xây dựng Hệ thống Mã số vùng trồng cho ngành cà phê nhằm phục vụ công tác quản lý ngành hàng và đánh giá mức độ áp dụng thực hành bền vững trong sản xuất cà phê. 

Năm 2018, GCP Việt Nam đã phối hợp với Cục Trồng trọt triển khai hoạt động này, bao gồm xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu và thử nghiệm thu thập số liệu với hơn 8,5 nghìn nông hộ trồng cà phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Phần mềm này sẽ trở thành công cụ kỹ thuật số hỗ trợ các đối tác có liên quan trong quản lý vườn cà phê về thông tin vườn cây, tình trạng tăng trưởng của cây...; nguồn nước và hệ thống tưới... 

Thời gian tới, GCP tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống bằng các nguồn lực tự có của các đối tác trong tương lai; tiếp tục xây dựng và thử nghiệm hệ thống thông tin, tiến tới hình thành hệ thống thông tin chính thức về ngành hàng cà phê của Việt Nam.

Theo báo Hà Nội Mới