VnSAT Logo
Đắk Lắk nỗ lực đạt tỉ lệ 95% cà phê chín khi hái

06 | 11 | 2018

Các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái cà phê xanh, bảo đảm tỉ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 95%. Trường hợp tận thu cuối vụ phải bảo đảm tỉ lệ chín tối thiểu 80%, xử lí ghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê xanh, non.

Theo Báo Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mới đây yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng ban, địa phương trực thuộc lập kế hoạch và tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê chuẩn bị đến chu kỳ thu hoạch.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái cà phê xanh, bảo đảm tỉ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 95%. Trường hợp tận thu cuối vụ phải bảo đảm tỉ lệ chín tối thiểu 80%, xử lí ghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê xanh, non.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Đề án về phát triển cà phê bền vững. Thực hiện đúng quy trình tái canh cà phê; vận động nông dân không tự ý mở rộng diện tích cà phê, cải tạo, thâm canh diện tích cà phê hiện có theo xu hướng sản xuất bền vững.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lí các hành vi gian lận thương mại trong thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê.

Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê đầu tư đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản nhằm bảo đảm chất lượng cà phê sau thu hoạch. Thường xuyên nắm bắt giá cả, dự báo tình hình thị trường để kịp thời thông tin và tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lí thích hợp nhằm tránh bị động, hạn chế thiệt hại cho nông dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Chỉ thị còn yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương xây dựng và triển khai các biện pháp bảo vệ cà phê, xử lí nghiêm các trường hợp trộm cắp và các đối tượng tổ chức sàn trung gian kinh doanh cà phê trái phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực cho vay đối với các tổ chức, cá nhân thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê và tái canh cà phê.

Theo Vietnambiz