VnSAT Logo
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 4/2018

21 | 05 | 2018

Giữa tháng 5/2018, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 4/2018, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ tăng 165.248 bao so với cuối tháng 3/2018:

Cảng

Đến 31/3/2018

Đến 31/3/2018

Thay đổi

New York

1,899,271

1,874,665

24,606

New Orleans

671,792

665,691

6,101

Jacksonville

439,000

444,400

(5,400)

Miami

118,947

107,473

11,474

Houston

695,250

700,726

(5,476)

Laredo

31,000

19,550

11,450

San Francisco

759,926

728,768

31,158

Norfolk

446,816

473,831

(27,015)

Philadelphia

5,228

5,553

(325)

Pacific Northwest

442,036

422,676

19,360

Los Angeles/Long Beach

148,480

153,145

(4,665)

Baltimore

649,690

582,226

67,464

South Carolina

425,128

388,612

36,516

Tổng USA

6,732,564

6,567,316

165,248

Theo Green Association (gappingworld.com)