VnSAT Logo
Mô hình sản xuất

1. Trồng lạc dại trong vườn cà phê 

Xem chi tiết 

2. Trồng bơ xen cà phê 

Xem chi tiết 

3. Mô hình xen canh tiêu và cây cà phê 

Xem chi tiết 

4. Mô hình trồng cà phê mới " ba lớp giống 2 tầng cấy"

Xem chi tiết 

5. Mô hình trồng cà phê kết hợp nuôi gà 

Xem chi tiết 

6. Hiệu quả từ mô hình trồng cà phê xen canh 

Xem chi tiết 

AGROINFO