VnSAT Logo
Ngân hàng Thế giới hỗ trợ khắc phục dịch cúm gia cầm

Nằm trong khuôn khổ Dự án "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" đã được triển khai từ năm 2004 do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, đến nay, một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang tiến hành cung cấp giống gia cầm cho các hộ chăn nuôi.

Dự án sẽ cung cấp gà giống 3 tuần tuổi, được nhận từ Viện nghiên cứu gia cầm miền Nam, với chất lượng con giống bảo đảm hoàn toàn sạch bệnh. Mỗi hộ sẽ được nhận từ 150-200 con gà giống thương phẩm. Mỗi tỉnh sẽ lựa chọn 3 huyện, mỗi huyện có 3 xã, mỗi xã có 60 hộ được dự án cung cấp con giống.

Điều kiện hưởng hỗ trợ của dự án: Các tỉnh/huyện/xã/ hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề trong dịch cúm gia cầm năm 2004; Các hộ phải làm hồ sơ đăng ký tái tạo đàn. Hồ sơ có tại Hội phụ nữ các huyện/xã; Các hộ phải đảm bảo chăn nuôi gia cầm theo quy mô công nghiệp.

Tất cả các hộ đăng ký tái tạo đàn gia cầm đều được niêm yết tại trụ sở UBND xã.

Vói tỉnh Tiền Giang, dự án sẽ cung cấp 82.000 con gà giống cho 540 hộ chăn nuôi ở những địa phương bị thiệt hại nặng trong các đợt dịch cúm gia cầm trước đây như Chợ Gạo, Gò Công Tây và thành phố Mỹ Tho, tái tạo đàn gia cầm theo qui trình chăn nuôi sạch bệnh.

Với tỉnh An Giang, dự án này được thực hiện ở 3 huyện: An Phú, Chợ Mới và Tịnh Biên với tổng số gà giống là 59.970 con.

Dự án "Khắc phục khẩn cấp dịch cúm gia cầm" có tổng ngân sách là 1,6 triệu USD do Nhật Bản tài trợ thông qua FAO dành cho các nước Campuchia, Indonexia, Lào và Việt Nam, trong đó khoản ngân sách dành cho Việt Nam khoảng 400.000 USD.

Mục tiêu của dự án là cung cấp trang thiết bị nghiên cứu để sớm có các biện pháp đối phó với các ổ dịch, tăng cường thu thập số liệu dịch tễ trong thời gian xảy ra dịch, đào tạo cơ sở về báo cáo và điều tra để có thông tin chính xác, khuyến khích thú y cơ sở địa phương báo cáo dịch.

Dự án cũng đánh giá các thủ tục và tiêu chuẩn phòng thí nghiệm nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm mẫu cúm gà; cung cấp đầy đủ các thủ tục và tiêu chuẩn phù hợp của ngành thú y cho việc khống chế bệnh dịch; soạn thảo chính sách đền bù khuyến khích cho các hộ chăn nuôi báo cáo dịch; đánh giá an ninh sinh học tại các trại chăn nuôi gia cầm nhằm đảm bảo các biện pháp an toàn cho việc tái tạo đàn gia cầm.

Dự án tại Việt Nam bắt đầu được thực hiện từ tháng 7/2004 và được triển khai trên 10 tỉnh.

Các hình thức hỗ trợ của dự án: Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn cho nông dân về các phương pháp an toàn nuôi thả; Cung cấp tín dụng để mua gà giống và các thiết bị an toàn sinh học; Cung cấp gà giống cho người dân tái tạo đàn giống gia cầm.

Nguyễn Minh Hải