VnSAT Logo
Nhập khẩu rau quả 9 tháng năm 2022 tăng 36,4%

02 | 11 | 2022

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 9 tháng năm 2022, cả nước chi gần 1,46 tỷ USD nhập khẩu rau quả, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Vinanet.vn
Trong đó, riêng tháng 9/2022 nhập khẩu nhóm hàng rau quả tăng 3% so với tháng 8/2022 và tăng rất mạnh 62,8% so với tháng 9/2021, đạt 203,17 triệu USD.
Đáng chú ý, riêng thị trường Trung Quốc chiếm 38,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước với kim ngạch 561,94 triệu USD, tăng mạnh 77% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài Trung Quốc, các thị trường nhập khẩu lớn của mặt hàng rau quả như: Mỹ với kim ngạch 245,23 triệu USD,chiếm 16,8%, tăng 9,8%; Australia 125,22 triệu USD,chiếm 8,6%, tăng 16%; New Zealand 104,91 triệu USD,chiếm 7,2%, tăng 32,2%; Myanmar 79,98 triệu USD,chiếm 5,5%, tăng 1,9%; Nam Phi 51,9 triệu USD,chiếm 3,6%, tăng 78%; Campuchia 46,15 triệu USD,chiếm 3,2%, tăng 44,9%…
Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ các thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu rau quả 9 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu rau quả 9 tháng năm 2022 tăng 36,4%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC