VnSAT Logo
Sản lượng lúa Kiên Giang vẫn tăng dù mất trắng gần 4.000ha

04 | 06 | 2021

Dù gần 4.000ha lúa vụ mùa bị thiệt hại mất trắng nhưng nhờ năng suất vụ đông xuân cao nên sản lượng lúa thu hoạch của Kiên Giang vẫn tăng.

Theo Nongnghiep.vn

Ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết: “Tổng sản lượng lúa của tỉnh thu hoạch trong vụ mùa và đông xuân 2020-2021 ước đạt hơn 2,4 triệu tấn, tăng 2,32% so với kế hoạch. Mặc dù sản xuất gặp nhiều khó khăn, như ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, mùa khô nắng nóng, khô hạn kéo dài, thiếu nước tưới cục bộ… nhưng sản xuất lúa những tháng đầu năm vẫn đạt thắng lợi”.

Trong đó, vụ đông xuân 2020 - 2021, diện tích gieo sạ và thu hoạch đạt 284.408/286.000ha, sản lượng thu hoạch ước đạt hơn 2,16 triệu tấn.

Tuy nhiên, sản xuất vụ mùa 2020-2021 (chủ yếu trên nền đất nuôi tôm) giảm cả về diện tích gieo trồng và sản lượng thu hoạch, do bị nắng hạn, đất nhiễm mặn. Toàn tỉnh gieo sạ được 58.394/63.000ha, sản lượng thu hoạch 265.458 tấn. Diện tích gieo sạ vụ mùa giảm 4.605ha, chủ yếu ở huyện An Minh.

Đặc biệt là do mùa mưa đến muộn và kết thúc sớm nên đất bị nhiễm mặn, có 3.786ha lúa vụ mùa bị mất trắng không thu hoạch, dẫn đến năng suất thu hoạch bình quân giảm mạnh.

Trong vụ lúa mùa và đông xuân 2020 - 2021, toàn tỉnh Kiên Giang xây dựng được 484 cánh đồng liên kết sản xuất, với diện tích 48.912ha. Cánh đồng liên kết giúp nông dân giảm chi phí, tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi, giá doanh nghiệp thu mua  bằng và cao hơn so với giá thị trường.

Vụ hè thu và thu đông, Kiên Giang phấn đấu tăng diện tích gieo trồng, để đảm bảo kế hoạch năm lương thực 2021, đạt gần 4,3 triệu tấn. Trong đó, vụ hè thu 2021, diện tích gieo trồng là 280.000 ha, sản lượng gần 1,54 triệu tấn. Vụ thu đông 2021 phấn đấu gieo trồng đạt 83.000ha (tăng thêm 10.000ha so với kế hoạch), sản lượng thu hoạch trên 432.000 ngàn tấn.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá, ngành nông nghiệp đã chủ động, chỉ đạo sản xuất hiệu quả, đạt kết quả cao trong bối cảnh thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Mặc dù diện tích sản xuất lúa giảm nhưng sản lượng vẫn đạt cao là điều đáng mừng. Cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa đối với 2 vụ lúa còn lại trong năm, tăng tối đa diện tích có thể, chỉ đạo, quản lý sản xuất thật hiệu quả, nhằm đảm bảo đạt sản lượng năm lương thực 2021 theo kế hoạch được giao.