VnSAT Logo
Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chiếm trên 63%

06 | 05 | 2021

3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt gần 966,72 triệu USD, tăng 8,7%.

Nguồn: Vinanet.vn
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả tăng liên tiếp trong 3 tháng qua, sau khi giảm liên tục kể từ tháng 9/2020. Xuất khẩu rau quả trong tháng 3/2021 tăng 58,4% so với tháng 2/2021 và cũng tăng 12% so với tháng 3/2020, đạt 403,71 triệu USD.
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt gần 966,72 triệu USD, tăng 8,7% so với 3 tháng đầu năm 2020. Với kết quả tích cực trong 3 tháng đầu năm 2021, ngành hàng rau quả kỳ vọng sẽ tăng trưởng khả quan trọng năm 2021.
Đáng chú ý, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt 610,82 triệu USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường này tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang nhiều thị trường khác cũng tăng mạnh như Australia tăng 40%, Đài Loan tăng gần 19%, Nga tăng 15%, Malaysia tăng 41,8%. Trong khi đó xuất khẩu sang các thị trường như: Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan giảm mạnh lần lượt 27%, 16%, 9,4% và 12,3%.

 

Xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021của TCHQ)

                                                                                  ĐVT: USD