VnSAT Logo
Phát triển bền vững cây quýt hồng Lai Vung

30 | 03 | 2021

Quýt hồng Lai Vung là cây đặc sản tỉnh Đồng Tháp, song thời gian qua nhiều diện tích bị nhiễm bệnh gây chết hàng loạt làm cho nhiều nhà vườn thua lỗ.

Nguồn: Nongnghiep.vn

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu sẽ xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh trên cây quýt Hồng ở huyện Lai Vung - Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu sẽ xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh trên cây quýt Hồng ở huyện Lai Vung - Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021, với đề tài “Nghiên cứu biện pháp tổng hợp phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng theo hướng bền vững tại huyện Lai Vung”.

Định hướng mục tiêu của đề tài nghiên cứu sẽ xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng. Xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp trong phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh trên cây quýt hồng theo hướng bền vững tại huyện Lai Vung.

Đề tài nghiên cứu này sẽ thực hiện đối với vườn quýt hồng Lai Vung trồng mới và vườn cải tạo, hiệu quả phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ và héo xanh dự kiến đạt ít nhất 60%, hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 10% so với đối chứng. Đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ này là Trường Đại học Cần Thơ.