VnSAT Logo
Hơn 180 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

06 | 01 | 2020

Những bước tiến mới về thể chế theo hướng mở đã nâng tổng số thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo lên 182.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết ngày 15/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1/10/2018, thay thế cho Nghị định số 109/2010/NĐ-CP.

Ngày 1/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCT qui định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP.

Đây là những bước tiến mới về thể chế theo hướng mở, xây dựng thể chế kiến tạo, minh bạch, tạo thuận lợi cho thương nhân khi gia nhập thị trường xuất khẩu gạo, nhằm phát triển ổn định, bền vững của ngành sản xuất, xuất khẩu gạo, nâng cao tính cạnh tranh của thương nhân và của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới.

Thực tiễn sau hơn 1 năm thực thi Nghị định số 107/2018/NĐ-CP với những cải cách, tư duy mới, Bộ Công Thương đã cấp thêm 47 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, nâng con số thương nhân xuất khẩu gạo lên 182 thương nhân.

Các thương nhân xuất khẩu gạo của Việt Nam đã và đang tiếp tục góp phần đưa gạo Việt Nam với chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo Kinh tế và Tiêu dùng