VnSAT Logo
Đồng Tháp: Kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 115 triệu USD

02 | 01 | 2020

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của tỉnh Đồng Tháp đạt khoảng 246.107 tấn gạo, với kim ngạch 115 triệu USD (đạt 91% chỉ tiêu kế hoạch năm 2019).

Gạo của Đồng Tháp xuất khẩu sang 24 thị trường (chủ yếu là châu Á). Riêng đối với thị trường Trung Quốc, xuất khẩu gạo giảm mạnh, chỉ có 01 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường này. Ước giá trị sản xuất ngành hàng lúa gạo trong năm 2019 đạt 17.631 tỷ đồng (tăng 0,5% so với năm 2018, tương đương khoảng 100 tỷ đồng).

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 26 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trong đó, có 16 doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh Đồng Tháp và 10 doanh nghiệp không có trụ sở chính tại tỉnh Đồng Tháp, nhưng có kho và cơ sở xay xát lúa gạo đóng trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, một số doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, định hướng sẽ thực hiện xuất khẩu trực tiếp. 

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam