VnSAT Logo
Sáng kiến mới thúc đẩy ngành cà phê và ca cao Mỹ Latinh – 5 năm

05 | 12 | 2018

Tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế, đang dẫn đầu các nỗ lực liên quan đến cà phê trong 5 năm khi dành 36,4 triệu USD cho sáng kiến ​ hồi sinh và tăng cường ngành cà phê, cacao tại 6 quốc gia trồng cà phê Mỹ Latinh.

Sáng kiến ​​này được Bộ Nông nghiệp Mỹ tài trợ với nguồn bổ sung từ Công ty Smucker của J.M. Nó sẽ được dẫn dắt bởi một tập đoàn của các tổ chức công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận.

Theo một thông báo từ TechnoServe, sáng kiến ​​này sẽ có lợi cho các nhà sản xuất cà phê và cacao ở Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador và Peru, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 120.000 nông dân.

Được gọi là tối đa hóa cơ hội trong cà phê và cacao ở châu Mỹ (MOCCA), sáng kiến ​​sẽ bao gồm đào tạo nông dân về nông học ổn định khí hậu, cơ hội tiếp cận tài chính và thị trường mua chất lượng cao, và mở rộng sẵn sàng cho vật liệu di truyền chất lượng cao cho trồng mới .

TechnoServe cho biết: “Các vùng trồng cà phê và cacao của khu vực đang già đi, cùng với khí hậu thay đổi, điều này đe dọa năng suất của các trang trại và làm tăng nguy cơ tàn phá của bệnh dịch. Giữa năm 2012 và 2014, sự bùng nổ của bệnh rỉ sắt cà phê - một loại nấm làm tê liệt năng suất của cây cà phê - tấn công các trang trại gia đình nhỏ, gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD trong vụ mùa ở Trung Mỹ và ảnh hưởng đến 1,7 triệu việc làm Mỹ Latin".

Trong khi TechnoServe sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện dự án trong chuỗi cà phê, Quỹ cứu trợ thế giới Lutheran phi lợi nhuận sẽ dẫn đầu những nỗ lực trong chuỗi ca cao. Các cộng tác viên khác trong sáng kiến ​​MOCCA bao gồm: Rikolto, sẽ quản lý các hoạt động ca cao ở Ecuador; Nghiên cứu Cà phê Thế giới và Sinh học, sẽ dẫn đầu các nỗ lực nghiên cứu với các tổ chức khu vực và quốc gia; Sáng kiến ​​cho Tài chính của các tiểu chủ (ISF) cho các giải pháp tài chính cho các hộ gia đình nhỏ; và Bảo tồn quốc tế sẽ điều hành một cơ sở tài trợ như một phần nỗ lực của mình trong Cuộc thi Cà phê Bền vững Bền vững.

William Warshauer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của TechnoServe, cho biết: "Trong suốt quá trình làm việc ở Mỹ Latinh, chúng ta thấy nhiều lần cà phê và ca cao có thể cung cấp sinh kế cải thiện cho nông dân và giúp cải thiện cộng đồng. Chúng tôi rất vui được làm việc với rất nhiều nông dân, công ty và các tổ chức trên khắp Châu Mỹ Latinh, cùng với các đối tác dự án đặc biệt của chúng tôi, để giúp đảm bảo một tương lai bền vững cho các chuỗi giá trị quan trọng này"

Theo Daily Coffee News