VnSAT Logo
Tiến độ thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đạt 97% tính đến ngày 29/8/2017

Tiến độ thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đạt 97% tính đến ngày 29/8/2017

Thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2017/18 đã hoàn thành 97% tính đến ngày 29/8/2017, theo số liệu khảo sát tuần của công ty Safras&Mercado, so với mức 94% ở tuần trước đó.

Theo ước tính sản lượng 51,1 triệu bao loại 60kg của công ty Safras&Mercado thì hiện nay đã thu hoạch được khoảng 49,41 triệu bao, tăng so với mức 91% trung bình trong 5 năm qua.

Tiến độ thu hoạch cà phê Arabica tăng 3% trong tuần và đạt 96% so với mức 95% ở cùng kỳ năm ngoái và mức 94% trung bình 5 năm qua.

Thu hoạch cà phê Conilon đã hoàn thành 100%.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.com