VnSAT Logo
Sản lượng cà phê tháng 8 của Colombia tăng nhẹ

Sản lượng cà phê tháng 8 của Colombia tăng nhẹ

Liên đoàn Cà phê Colombia báo cáo sản lượng cà phê tháng 8 của Colombia tăng 105.000 bao tức tăng 8,83% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.294.000 bao. Lũy kế sản lượng cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2016/17 của Colombia tăng 431.000 bao tức tăng 3,32% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 13.406.000 bao.

Xuất khẩu cà phê tháng 8 của Colombia giảm 87.000 bao tức giảm 6,94% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.167.000 bao. Lũy kế xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu niên vụ 2016/17 của Colombia tăng 1.096.000 bao tức tăng 9,74% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 12.347.000 bao.

(Bản tin mang tính tham khảo)

Nguồn: 123chienluoc.com