VnSAT Logo
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU giai đoạn 2012-2016

25 | 05 | 2017

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản đem lại nhiều giá trị kinh tế xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chỉ đứng sau gạo, và thị trường EU là một trong những thị trường chính xuất khẩu mặt hàng này, đem lại giá trị kim ngạch góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong giai đoạn 2012-2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng trên 1 tỷ USD/năm, có xu hướng giảm về kim ngạch. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU đạt 1,43 tỷ USD, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường, năm 2016, Đức, Tây Ban Nha, Italy là 3 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất trong khối EU của Việt Nam, chiếm 31,3% thị phần.

Đối với thị trường EU, mặt hàng cà phê chưa rang,không có cafein (mã HS 090111) hiện đang đứng đầu về kim ngạch, năm 2016 đạt 1,40 triệu USD, tăng 4,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng thứ hai là mặt hàng cà phê mã HS 090112, với kim ngạch năm 2016 là 26,28 triệu USD, giảm 4,88 % so với năm 2015. Mặt hàng cà phê mã HS 090121 đứng thứ 3.

Theo vietnamexport.com