VnSAT Logo
Mật độ trồng cây cà phê vối khi thâm canh

20 | 02 | 2017

Khi trồng cà phê thâm canh và xen canh sẽ trồng theo mật độ khác nhau, vậy khi trồng thâm canh mật độ trồng cà phê vối sẽ như thế nào để đảm bảo sự phát triển của cây? Khai hoang xây dựng đồng ruộng:

 Xây dựng thiết kế lô trồng: Để tiết kiệm đất trồng, đồng thời đảm bảo hoạt động của máy móc và người lao động, đường vận chuyển quanh lô rộng khoảng 5-6m là vừa.

Bảo đảm mật độ cây hữu hiệu trong việc thâm canh tăng năng suất lâu dài, phù hợp đặc điểm giống, điều kiện đất đai và trình độ thâm canh.

  Có biện pháp chống xói mòn trên đất dốc hợp lý và hữu hiệu, cần tìm hiểu kỹ thuật trồng cà phê trên đất dốc.

Tùy địa hình cụ thể, yêu cầu của sản xuất mà thiết kế lô rộng từ 0,5 tới 2ha.

  Theo kết qur nghiên cứu ở Tây Nguyên cho thấy khi có điều kiện thâm canh khá tốt thì mật độ là 1 111cây/ha tương đương với khoảng cách 3mx3m và 1333 cây/ha tương đương với 3mx2,5m mật độ này khá phù hợp với cây cà phê vối.

 Bố chí cây chắn gió: Vùng tây nguyên hướng gió chính là Tây Nam và Đông bắc, khoảng 100m bố trí 1 hàng cây làm đai rừng, tới nay cây muông đen được xem là cây đai rừng thích hợp cho cà phê.

Mật độ cây che bóng rừng cao: Những vùng nắng nóng có nhiệt độ cao, vùng thường có sương muối cần có cây che bóng trong lô cà phê, trong xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thì ngay trong điều kiện thâm canh cao cũng nên giữ một tỷ lệ cây che bóng nhất định trong vườn để duy trì sự ổn định năng suất và kéo dài tuổi thọ vườn cây.

  Keo dậu mất độ trồng 6mx12m đến 12mx12m.

  Muồng đen mật độ trồng 12mx24m đến 24mx24m.

Trong các năm kiến thiết cơ bản mật độ cây che che bóng dày hơn, đến khi cây cà phê giao tán thì tỉa bớt để lại mật độ vừa phải. Với mục đích đa dạng hóa cây trồng, nhiều nông hộ đã đưa các loại cây ăn quả vào trồng trong vườn cà phê trồng như cây che bóng và đã đạt được kết quả tốt. Các vườn cà phê vối được trồng xen sầu riêng, xen cây quế ở Daklak có hiệu quả kinh tế cao hơn cà phê trồng thuần. Ở vùng cà phê chè Đà Lạt nông dân đã dùng cây hồng trồng xen trong các vường cà phê chè Catimor vừa làm cây che bóng, vừa là cây cho thu nhập thêm.

Ở các nước trên thế giới cà phê vối được trồng với mật độ từ 625 cây/ha tương ứng với 4mx4m đến 1666 cây/ha tương ứng với 3x3m như vậy ở nước ta trong điều kiện thâm canh thì khá phù hợp với cây cà phê vối.

Tùy từng loại cà phê và điều kiện trồng cây cà phê để bà con có thể trồng với mật độ pù hợp khác nhau giúp có được năng suất tốt nhất cho vườn cà của mình.