VnSAT Logo
Trung Quốc công bố chi tiết các kế hoạch chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp

05 | 01 | 2017

Cho rằng nông nghiệp là “nền tảng để hoàn thiện xây dựng một xã hội thịnh vượng hài hòa ở mọi khía cạnh và đạt mục tiêu hiện đại hóa”, chính phủ Trung Quốc gần đây đã công bố chi tiết “Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 về phát triển kinh tế và xã hội của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (2016-2020)”.

Trong báo cáo được dịch bởi Tổng cục Dịch thuật và Biên tập tài liệu thuộc Hội đồng trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố ngày 7/12, chính phủ Trung Quốc cho biết mô hình tăng trưởng nông nghiệp phải được chuyển đổi với tốc độ nhanh hơn, các hệ thống vận hành công nghiệp, sản xuất và kinh doanh phục vụ cho nông nghiệp hiện đại phải được thiết lập, và chất lượng, qua đó là khả năng cạnh tranh của ngành nông nghiệp phải được tăng cường để cho phép Trung Quốc đi vào quỹ đạo hiện đại hóa nông nghiệp, đảm bảo năng suất cao và sản phẩm an toàn, bảo tồn nguồn lợi và thân thiện môi trường.

Một vấn đề được quan tâm lớn là tăng cường năng lực để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm nông nghiệp. Để đạt mục tiêu này, chính phủ Trung Quốc đã xác định một số bước cần làm, bao gồm đảm bảo đạt được mục tiêu tự cung tự cấp về cơ bản các loại ngũ cốc và đảm bảo chắc chắn an ninh lượng thực.

“Chúng ta sẽ thành lập các khu vực có chức năng sản xuất ngũ cốc và các khu vực được bảo vệ để sản xuát các sản phẩm nông nghiệp chính nhằm đảm bảo rằng diện tích đất dành cho canh tác các cây lương thực như gạo và lúa mỳ duy trì ổn định”, chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh trong báo cáo trên. “Chúng tôi sẽ cải thiện cơ chế trợ cấp cho các khu vực sản xuất ngũ cốc chính. Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực theo đuổi mục tiêu sản xuất ngũ cốc hiệu quả, năng suất cao và thân thiện môi trường.

Ngoài ra, các kế hoạch cũng được đặt ra để thực hiện các điều chỉnh và cải thiện cấu trúc nông nghiệp.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác sản xuất thực phẩm, hoa màu và cỏ khô, tiến tới phát triển tổng hòa các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và nghề cá, và tích hợp hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và chế biến”, báo cáo cho biết. “Chúng ta sẽ chủ động dẫn dắt các điều chỉnh để tổng hợp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ các khu vực sản xuất cao cấp để phát triển các trung tâm sản xuất cho bông, hạt có dầu, các cây trồng cho sản xuất đường, đậu tương, các giống lâm nghiệp và trái cây”.

Một lĩnh vực khác được tập trung là cải thiện chất lượng và tính an toàn. “Chúng ta sẽ tăng tốc cải thiện các tiêu chuẩn nông nghiệp và đảm bảo các tiêu chuẩn này được đáp ứng trên toàn hệ thống sản xuất nông nghiệp”, chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh trong báo cáo. “Chúng ta sẽ tăng cường chất lượng và tính an toàn đối với các sản phẩm nông nghiệp và các đầu vào, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm ngay tại địa bàn sản xuất, triển khai một hệ thống chứng nhận cho sản phẩm vào hai thời điểm: ngay trước khi sản phẩm rời khỏi khu vực sản xuất và khi sản phẩm thâm nhập vào thị trường, và thiết lập các sàn thông tin về an toàn và chất lượng sản phẩm nông sản được chia sẻ và liên kết nối rộng rãi, cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ ở tất cả các giai đoạn sản xuất, qua đó tạo ra một hệ thống giám sát an toàn và chất lượng mạnh hơn, bao quát toàn bộ hành trình của các sản phẩm nông nghiệp từ nông trại tới bàn ăn”.

Hợp tác quốc tế trong nông nghiệp cũng được thảo luận trong báo cáo và Trung Quốc kỳ vọng đóng vai trò nổi bật hơn trong cải thiện các cơ chế điều hành thương mại các sản phẩm nông nghiệp, theo chính phủ nước này cho biết. “Chúng ta sẽ chủ động theo đuổi hợp tác và phát triển nông nghiệp ở nước ngoài, thiết lập các trung tâm nước ngoài quy mô lớn cho sản xuất, chế biến, bảo quản và vận chuyển nông sản, và nuôi dưỡng các công ty nông nghiệp đa quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế”, theo báo cáo trên. “Chúng ta sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp quốc tế và hỗ trợ hợp tác song phương, đa phương về công nghệ nông nghiệp.

Một lĩnh vực khác trong báo cáo mà chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch là thiết lập hệ thống vận hành nông nghiệp hiện đại. Chính phủ nước này nhận thấy nhu cầu hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hợp lý cũng như sự cần thiết của các hình thái kinh doanh nông nghiệp mới. “Chúng tôi sẽ đưa ra các chính sách thúc đẩy sự tăng trưởng các hình thái kinh doanh nông nghiệp mới, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp gia đình quy mô lớn và nông nghiệp hộ gia đình, hướng dẫn và phát triển các hợp tác xã của nông dân, hỗ trợ sự tăng trưởng của doanh nghiệp – được xem là các nhà lãnh đạo trong công nghiệp hóa nông nghiệp, nuôi dưỡng thế hệ nông dân chuyên nghiệp mới và các tổ chức hoạt động nông nghiệp hiện đại, năng lực cao. Chúng tôi sẽ khuyến khích và hỗ trợ đầu tư công nghiệp và thương mại vào nông nghiệp hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của các liên minh nông nghiệp – thương mại và các mô hình kinh doanh mới nổi khác”.

Trung Quốc cũng đặt ra tầm nhìn về cải thiện công nghệ và thiết bị, và hy vọng tăng ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp. Đặc biệt, báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc có kế hoạch tăng cường cải cách trong khoa học công nghệ nông nghiệp và gia tăng hoạt động phát triển công nghệ giống sinh học, máy móc và thiết bị nông nghiệp, và các biện pháp tăng sản xuất thân thiện môi trường. “Chúng tôi sẽ thúc đẩy sử dụng các giống cây trồng chất lượng cao, năng suất cao, phù hợp cho nông nghiệp được cơ khí hóa, cũng như các mô hình chuẩn hóa và địa phương hóa canh tác năng suất cao, sản lượng cao, và chúng tôi sẽ cải thiện các điều kiện để tạo ra cải cách trong các phòng thí nghiệm nông nghiệp lớn”, báo cáo nhấn mạnh. “Chúng ta sẽ phát triển ngành công nghiệp giống hiện đại, giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ chính để tạo đột phá trong phát triển nhiều loại giống chất lượng cao, triển khai một kế hoạch hành động để cải thiện các giống cây trồng, phát triển các trung tâm sản xuất và nhân giống toàn quốc, và giúp hỗ trợ tăng trưởng các doanh nghiệp giống hàng đầu, sử dụng các hệ thống sản xuất giống tổng hợp. Chúng ta sẽ thúc đẩy hoàn thiện cơ khí hóa quy trình sản xuất các cây trồng chính cũng như sự kết hợp của các phương pháp và máy móc nông nghiệp. Chúng tôi sẽ cải thiện và củng cố mạnh mẽ các mạng lưới xúc tiến công nghệ nông nghiệp ở cấp cộng đồng”.

Tăng cường các nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin nên Trung Quốc có kế hoạch thúc đẩy sử dụng “dữ liệu lớn” (big data) trong nông nghiệp. “Chúng ta sẽ khuyến khích các doanh nghiệp internet thiết lập các sàn dịch vụ nông nghiệp để hội tụ các quá trình sản xuất và marketing, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử liên quan đến nông nghiệp”.

Nhìn chung, Trung Quốc cho biết các kế hoạch để cải thiện các hệ thống cung cấp hỗ trợ và bảo vệ ngành nông nghiệp. Nhằm tăng đầu tư vào nông nghiệp, chính phủ Trung Quốc lên kế hoạch cải thiện cơ cấu chi tiêu, tạo ra các cách làm mới trong đầu tư và vận hành các quỹ tài chính công, và thúc đẩy hợp tác các dự án đầu tư. “Các hỗ trợ sản xuất lương thực thực phẩm, cho thúc đẩy đa dạng sản xuất ngũ cốc chất lượng cao và hỗ trợ mua các nguồn cung nông nghiệp sẽ được tổng hợp vào một hệ thống hỗ trợ, bảo vệ và hỗ trợ nông nghiệp duy nhất. Chúng ta sẽ cải thiện các chính sách trợ cấp cho mua các máy móc và công cụ nông nhiệp và mang lại nhiều ưu tiên cho các nhà sản xuất ngũ cốc, các hình thái mới trong kinh doanh nông nghiệp, và các khu vực sản xuất nông nghiệp lớn trong phân bổ các hỗ trợ này. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống bảo vệ và đền bù cho đất canh tác”.

Theo World Grain

Gappingworld