DỮ LIỆU CHÍNH SÁCH

Hiện các trường





NgànhTên văn bảnĐính kèm
Chăn nuôiBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sảnTải file
Chăn nuôiNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôiTải file
Chăn nuôiHướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôiTải file
Chăn nuôiSửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốtTải file
Chăn nuôiSửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôiTải file
Chăn nuôiSửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sảnTải file
Thủy sảnCác nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng các lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả vềTải file
Thủy sảnPhê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030Tải file
Chăn nuôiHướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khácTải file
Chăn nuôiHướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôiTải file
Hiển thị trang thứ   của 34 Trang (337 bản ghi)